Driftstatus

Frontend (www.refhost.dk)
Linie 1 Svartid for frontend https via linie 1
Svartid HTTPS: 212 Millisekunder
Svartid PING: 7 Millisekunder
Status: Oppe
Sidste Check: 14-08-2020 09:59:03
 
Linie 2 Svartid for frontend https via linie 2
Svartid HTTPS: 287 Millisekunder
Svartid PING: 8 Millisekunder
Status: Oppe
Sidste Check: 14-08-2020 09:59:04
Driftbesked:

Almindelig drift


Backend (backend.refhost.dk)
Linie 1 Svartid for backend https via linie 1
Svartid HTTPS: 212 Millisekunder
Svartid PING: 7 Millisekunder
Status: Oppe
Sidste Check: 14-08-2020 09:59:03
 
Linie 2 Svartid for backend https via linie 2
Svartid HTTPS: 287 Millisekunder
Svartid PING: 8 Millisekunder
Status: Oppe
Sidste Check: 14-08-2020 09:59:04
 
Driftbesked:

Almindelig drift